Late Polishness (Późna Polskość) - CSW Warsaw 2017-04 - Jaroslaw Balinski